Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
DSC_0796_result
DSC_0797_resultDSC_0798_result

Vò Tròn S2

Mã sản phẩm : SGOBT25.

  • Kích thước : Cao 180mm Rộng 160mm
  • Chất liệu : Gốm men đất đỏ
  • Hướng dẫn bảo quản :

    Bn vi mi thi tiết

  • Thông tin khác :