Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
DSC_0795_result
DSC_0794_result

Vò S3

Mã sản phẩm : SGOBT28.

  • Kích thước : Cao 130mm Rông 190mm
  • Chất liệu : Gốm men đất đỏ
  • Hướng dẫn bảo quản :

    Bn vi mi thi tiết

  • Thông tin khác :