Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu

tranh ngô quyền

Mã sản phẩm : SDH36.

  • Kích thước : - Khổ 26x37(cm) - Khổ 50x70(cm)
  • Chất liệu : Giấy Điệp
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :

Tranh ca ngợi nhân vật lịch sử