Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu

Tranh Đông Hồ Tùng Cúc Trúc Mai

Mã sản phẩm : SDH06.

  • Kích thước : - Khổ 26x37(cm) - Khổ 50x70(cm)
  • Chất liệu : Giấy Điệp
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :

Tranh Đông Hồ là một dòng tranh dân gian truyền thống thể hiện lẽ sống của người Việt, mỗi bản in thể hiện một truyền thuyết hoặc một câu chuyện ngụ ngôn mang tính triết lý sâu xa, và là một bức thông điệp đầy màu sắc về đạo đức, luân lý và tín ngưỡng của dân tộc.  tranh Đông Hồ được coi là những tác phẩm nghệ thuật tuyền thống rất phù hợp với trang trí nội thất canh tân ở nhiều khía cạnh không gian khác nhau, đồng thời là món quà văn hóa chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.