Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu

Tranh bà triệu

Mã sản phẩm : SDH39.

  • Kích thước : - Khổ 26x37(cm) - Khổ 50x70(cm)
  • Chất liệu : Giấy Điệp
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :

“Cao một trượng cả mười vừng
Bỏ tóc ngang lưng vú chấm sừng
Họp chúng rừng xanh oai náo nức
Cưỡi đầu voi trắng tiếng vang lừng.
Mác dài trỏ vẫy tan đàn giặc
Ngồi cả lăm le học họ Trưng
Ví biết anh hùng duyên định mấy
Thì chi Đông Hán dám hung hăng”
Lê Thánh Tông