Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
DSC_0970_result
DSC_0964_resultDSC_0965_resultDSC_0966_resultDSC_0967_resultDSC_0968_resultDSC_0969_resultDSC_0970_result

Lược phượng sải trắng

Mã sản phẩm : SDS07.

  • Kích thước : Dài 170mm Rộng 50mm
  • Chất liệu : Sừng trắng
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :