Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu

LỌ TIẾNG VỌNG

Mã sản phẩm : SGOBT23.

  • Kích thước : Cao 350mm Rộng 120mm Dài 60mm
  • Chất liệu : Gốm men đất đỏ
  • Hướng dẫn bảo quản :

    Bn vi mi thi tiết

  • Thông tin khác :