Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu

LỌ HOA NGHỆ THUẬT

Mã sản phẩm : ssmlh 01.

  • Kích thước : cao 200mm rộng 100mm
  • Chất liệu : Sơn mài
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :