Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
LỌ HÌNH DÊ
LỌ HÌNH DÊLỌ HÌNH DÊ

LỌ HÌNH DÊ

Mã sản phẩm : SGOBT04.

  • Kích thước : Cao250mm Rộng 130mm Dài 70mm;Cao180mm Rộng 110 Dài 70mm
  • Chất liệu : Gốm men đất đỏ
  • Hướng dẫn bảo quản :

    Bn vi mi thi tiết

  • Thông tin khác :