Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
IMG_4407_result
IMG_4418_result

khuê văn các

  • Kích thước : Cao 190mm Rộng 100mm
  • Chất liệu : Đồng đúc
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :