Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
HỘP NỮ TRANG
HỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANG

HỘP NỮ TRANG VUÔNG

Mã sản phẩm : ssmnt 02.

  • Kích thước : Cao 50mm Rông 100mm Dài 100mm
  • Chất liệu : Sơn mài
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :