Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
HỘP NỮ TRANG
HỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGIMG_4679_resultHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANGHỘP NỮ TRANG

HỘP NỮ TRANG CHỮ NHẬT

Mã sản phẩm : ssmnt 01.

  • Kích thước : Cao 50mm Rông 100mm Dài 75mm
  • Chất liệu : Sơn mài
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :