Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
LỌ HÌNH CHAI
LỌ HÌNH CHAI

LỌ HÌNH CHAI

Mã sản phẩm : SGOBT07.

  • Kích thước : Cao 310mm Rộng 70mm; Cao 380mm Rộng 90mm :Cao 440mm Rộng 100mm
  • Chất liệu : Gốm men đất đỏ
  • Hướng dẫn bảo quản :

    Bn vi mi thi tiết

  • Thông tin khác :