Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu

Đĩa lưu niệm sơn mài

  • Kích thước : Đường kính 20cm
  • Chất liệu :
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :

Sản Phẩm Bao Gồm :Đĩa Lưu Niệm Sơn Mài, Chân Để Đĩa Lưu Niệm Bằng Nhựa