Bình gốm cao cấp http://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/ Lược bằng Ngà Trâu
đĩa lưu niệm sơn mài
đĩa lưu niệm sơn màiđĩa lưu niệm sơn màiđĩa lưu niệm sơn mài

Đĩa lưu niệm sơn mài

  • Kích thước : Đường kính 20cm
  • Chất liệu :
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :

Sản Phẩm Bao Gồm :Đĩa Lưu Niệm Sơn Mài, Chân Để Đĩa Lưu Niệm Bằng Nhựa

 

Liên hệ với chúng tôi

Hiện tại chúng tôi không online, bạn có thể để lời nhắn.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Enter để chat