Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
IMG_4575_result
IMG_4574_resultIMG_4572_result

ĐĨA LƯU NIỆM ĐỒNG

  • Kích thước : Đường kính 185mm
  • Chất liệu : Đồng vàng
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :