Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu

CHÙA MỘT CỘT

  • Kích thước : (Cao x Rộng)mm:(180x100);(130x70)
  • Chất liệu : Đồng đúc
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :