Bình gốm cao cấp http://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/ Lược bằng Ngà Trâu
IMG_4420_result
IMG_4424_resultIMG_4425_resultIMG_4429_resultIMG_4423_result

CHÙA MỘT CỘT

  • Kích thước : (Cao x Rộng)mm:(180x100);(130x70)
  • Chất liệu : Đồng đúc
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :
Liên hệ với chúng tôi

Hiện tại chúng tôi không online, bạn có thể để lời nhắn.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Enter để chat