Bình gốm cao cấp http://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/ Lược bằng Ngà Trâu
DSC_0836_result
DSC_0829_resultDSC_0833_resultDSC_0823_resultDSC_0826_resultDSC_0827_resultDSC_0832_resultDSC_0838_result

CẬU BÉ CƯỠI TRÂU

Mã sản phẩm : SDN 04.

  • Kích thước : Cao 370mm Rộng 370mm
  • Chất liệu : Gỗ,sơn ta
  • Hướng dẫn bảo quản :

    Bền mới mọi thời tiết

  • Thông tin khác :
Liên hệ với chúng tôi

Hiện tại chúng tôi không online, bạn có thể để lời nhắn.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Enter để chat