Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu

BÚP BÊ TO

Mã sản phẩm : sssmbb 01.

  • Kích thước :
  • Chất liệu : Sơn mài
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :