Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
DSC_0481_result
DSC_0451_resultDSC_0452_resultDSC_0453_resultDSC_0478_resultDSC_0479_resultDSC_0480_resultDSC_0481_resultDSC_0482_resultDSC_0483_result

bình gốm bàu trúc

Mã sản phẩm : SGOB09.

  • Kích thước :
  • Chất liệu : Gốm Bàu Trúc
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :