Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
Bình Gốm phù lãng
bình gốm Phù Lãngbình gốm Phù Lãngbình gốm Phù Lãng

Bình Gốm Phù Lãng Nghệ Thuật

Mã sản phẩm : SGOPL44.

  • Kích thước : Cao 250mm Rộng 200mm
  • Chất liệu : Đất sét màu hồng đỏ gạch
  • Hướng dẫn bảo quản :

    Bền Với Mọi Thời Tiết

  • Thông tin khác :