Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
DSC_0460_result
DSC_0460_resultDSC_0461_resultDSC_0462_result

bình gốm bàu trúc

Mã sản phẩm : SGOB14.

  • Kích thước :
  • Chất liệu : Gốm Bàu Trúc
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :