Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu

BÍ VẼ CẢNH QUÊ

Mã sản phẩm : ssmt 02.

  • Kích thước : Cao 120mm Rộng 160mm
  • Chất liệu : Sơn mài
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :