Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
BÍ VẼ CẢNH QUÊ
BÍ VẼ CẢNH QUÊBÍ VẼ CẢNH QUÊBÍ VẼ CẢNH QUÊBÍ VẼ CẢNH QUÊBÍ VẼ CẢNH QUÊBÍ VẼ CẢNH QUÊBÍ VẼ CẢNH QUÊBÍ VẼ CẢNH QUÊBÍ VẼ CẢNH QUÊBÍ VẼ CẢNH QUÊBÍ VẼ CẢNH QUÊ

BÍ VẼ CẢNH QUÊ

Mã sản phẩm : ssmt 02.

  • Kích thước : Cao 120mm Rộng 160mm
  • Chất liệu : Sơn mài
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :