Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu

BÍ GỖ

Mã sản phẩm : SĐG01.

  • Kích thước : Cao 140mm Rộng 200mm và Cao 160mm Rộng 240mm
  • Chất liệu : Gỗ tự nhiên
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :