Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
BAT SƠN MÀI NGHỆ THUẬT
BAT SƠN MÀI NGHỆ THUẬTBAT SƠN MÀI NGHỆ THUẬTBAT SƠN MÀI NGHỆ THUẬTBAT SƠN MÀI NGHỆ THUẬTBAT SƠN MÀI NGHỆ THUẬT

BÁT SƠN MÀI NGHỆ THUẬT

Mã sản phẩm : ssmb 02.

  • Kích thước : Cao 110mm Rộng 60mm
  • Chất liệu : Sơn mài,khảm trứng
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :