Bình gốm cao cấp http://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/ Lược bằng Ngà Trâu
BÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNG
BÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNGBÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNGBÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNGBÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNG

BÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNG

Mã sản phẩm : ssmb 01.

  • Kích thước : Cao 110mm Rộng 60mm
  • Chất liệu : Sơn mài,khảm trứng
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :
Liên hệ với chúng tôi

Hiện tại chúng tôi không online, bạn có thể để lời nhắn.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Enter để chat