Bình gốm cao cấphttp://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/Lược bằng Ngà Trâu
BÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNG
BÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNGBÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNGBÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNGBÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNG

BÁT SƠN MÀI KHẢM TRỨNG

Mã sản phẩm : ssmb 01.

  • Kích thước : Cao 110mm Rộng 60mm
  • Chất liệu : Sơn mài,khảm trứng
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :