Bình gốm cao cấp http://mynghesen.vn/danh-muc/do-gom-su/gom-su-bat-trang/bo-tra-bat-trang/ Lược bằng Ngà Trâu
DSC_0501_result
DSC_0501_result

Bát cổ chu đậu

Mã sản phẩm : SGOCD19.

  • Kích thước : Cao 100mm rộng 125mm
  • Chất liệu : Gốm Chu Đậu
  • Hướng dẫn bảo quản :
  • Thông tin khác :
Liên hệ với chúng tôi

Hiện tại chúng tôi không online, bạn có thể để lời nhắn.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Enter để chat